Witam na stronie internetowej poswięconej wybranym technikom plastycznym

 

   Głównym celem zajęć pozaszkolnych jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na lekcjach, wzbogacenie sfery emocjonalnej dzieci oraz przyczynianie się do ich wszechstronnego rozwoju intelektualnego. Wymieniony wyżej cel możemy osiągnąćm.in.  poprzez koło plastyczne. Urozmaicony dobór technik plastycznych przyczynia się do pełniejszego rozwoju twórczości dziecka, zależnieod możliwości, jakie każda z nich nasuwa. Zróżnicowane techniki  stanowią czynnik wspomagający usprawnianie psychoruchowe dziecka, które poprzez twórcze działanie poszerza również swoją wiedzęoraz zasób słownictwa.Tworząc, dziecko nabywa umiejętność wytrwałego i skutecznego działania oraz dobrej organizacji pracy. Wychowanie przez sztukę wyrabia u uczniów nawyk swobodnej ekspresji, spostrzegawczość, wrażliwość na szczegóły. Za pomocą różnych środków i technik plastycznych można przeciwdziałać tłumieniu przeżyć, rozładować napięcia i negatywne uczucia, przeżyć emocje zachodzącew świecie realnym. Wyeksponowana w widocznym miejscu praca plastyczna daje dziecku poczucie własnej wartości,a także wiarę we własne możliwości. Nie powinniśmy zatem  ograniczać się do znanych dziecku i często stosowanych na zajęciach dydaktycznych najprostszych i "najszybszych" technik.